Demans Hakkında Öğrenmek İsteyeceğiniz Her şey

Kişinin entelektüel ve sosyal yeteneklerinin, günlük fonksiyonlarını etkileyecek şekildeki kaybıdır. Hastalık doğası gereği ilerleyici özelliktedir.

Demanslı bir kişide; hafıza, düşünme, mantık yürütme, yer ve zaman tayini, okuduğunu anlama, konuşma, günlük basit işleri yapma gibi işlevlerde bozukluklar görülür. Fonksiyonlarındaki bu aksaklıklar, zamanla hastanın günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesini olanaksız kılar.

Normal yaşlanma sürecinde beyin fonksiyonları bir miktar geriler ancak her yaşlıda demans belirtileri bulunmaz. Bunun en iyi ayırıcı kriteri kişinin kendi işlerini yardımsız olarak yapabilmesidir. Fiziksel hastalığı olmadığı halde günlük yaşam aktiviteleri (yemek yeme, giyinme, temizlenme vb.) için bile yardım gereken hastalarda demans düşünülmelidir. Yaşlıların hafızalarının eskisi kadar iyi olmaması, isimleri ve yapacakları işleri hatırlamakta güçlük çekmeleri onların demanslı olduğu anlamına gelmez.

Demans 65 yaşının üstünde olan insanların yaklaşık %15’inde görülür. Hastalığın görülme sıklığı yaşla doğru orantılı olarak artmaktadır. 80’li yaşlarda her iki yaşlıdan birinde demans görülmektedir. Özellikle yakın hafızası zayıflar ve yapılan sohbetler, çarşıdan alması gereken şeyler gibi günlük işleri unutmaya başlar. Fakat her unutkanlık bir demans belirtisi değildir. Örneğin anneniz pişirdiği pastayı size ikram etmeyi unutursa bu unutkanlıktır.

 Aşağıdaki kişiler Demans risk grubundadır;

 • Yaşlılar
 • Kadınlar
 • Az Eğitimli Kişiler
 • Vasküler Risk Faktörleri Bulunan Orta Yaşlı Kişiler
 • Demanslı Aile Geçmişine Sahip Olanlar
 • Kafa Travması Geçirenler

Demans belirtileri aşağıdaki gibidir sıralanabilir;

 • Günlük yaşam işlevlerini etkilemeyen unutkanlık
 • Düzenli görevleri yapmada güçlük
 • Lisan problemler
 • Yer ve zamana oryantasyonunda bozulma
 • Bozulmuş yargılama
 • Soyut düşüncede problem
 • Eşyaların yerlerini karıştırma
 • Davranış ve duygularda değişiklikler
 • Kişilik değişiklikleri
 • İnisitayif kaybı

Alzheimer Hakkında Öğrenmek İsteyeceğiniz Her şey

Parkinson Hakkında Öğrenmek İsteyeceğiniz Her şey